Dienstverlening

Collection audit solutions
Iedere kunstverzameling heeft over tijd aandacht nodig. We hebben de antwoorden op uw zorgen.

Collection Audit & Services staat u in alle vertrouwelijkheid bij met raad en daad, analyses en oplossingen op maat op het gebied van preventieve conservatie en collectiebeheer.

We bepalen ofwel heel algemeen ofwel heel gericht de acties om de levensduur van een kunstwerk of een collectie te verlengen of om het beheer te verbeteren.

Samen ontwikkelen we een logboek waarin we de objectieven en de prioriteiten vastleggen en de acties en hun vooruitgang kunnen opvolgen.

Chantier des collection

We bieden ook een service “Chantier des Collections” aan. Deze omvat een gestructureerde reeks van opeenvolgende acties: selectie, identificatie, inventaris, nummering, conditie rapporten, verwijderen van stof, documenteren met foto’s, verpakking, opslag.

Door wie?

Met ons multidisciplinaire team van conservators hebben we alle vaardigheden in huis op het gebied van preventie, behandeling, bescherming en valorisatie van de verzamelingen.

We werken ook samen met zorgvuldig uitgekozen, erkende professionals zodat we op elke vraag naar behoud van levensduur en kwaliteit van de collecties een antwoord kunnen bieden.

Voor wie?

Met onze diensten en interventies richten wij ons tot verzamelaars, instituten, galerijen, kunsthandelaars, kunstadviseurs, architecten, transporteurs en verzekeraars.

Waaruit bestaan onze diensten?

 • Het analyseren van de omgevingsfactoren om zo de belangrijkste risico’s op te sporen en de ontdekte of potentiële factoren van degradatie volgens prioriteit aan te pakken. We doen ook aanbevelingen en stellen praktische oplossingen voor.
  • Klimaat
  • Biologische conditie en ongediertebestrijding
  • Lokalisatie van risico’s en tentoonstelling condities
  • Beheersystemen
  • Optimalisatie van de opslag
 • De fysieke inspectie van de werken, hun algemene conditie, de inpak methode en het nemen van de nodige acties om de duurzaamheid van de kunstwerken te verbeteren.
  • Conditie rapporten
  • Verpakking en conservatiemateriaal
  • Conservatie en restauratie
  • Inlijsten
 • Het beheren van de archieven en de documentatie: het opmaken van een volledige inventaris in een database naar keuze waar u elk moment terechtkan voor informatie over al uw kunstwerken.
  • Definiëren van de gewenste informatie en keuze van de database
  • Verzamelen en archiveren van documenten
  • Gegevenscodering
  • Digitalisering van documenten
  • Fotografie

Voor elk verzoek kunt u contact opnemen met   of

Een kunstwerk zou nooit aan een verzameling mogen worden ontleend zonder conditierapport.
Conditierapporten

Lemmens Art Conservation stelt al meer dan 25 jaar staten van bevindingen op voor grote musea, galerieën en privéverzamelingen.

Wat is een conditierapport ?

Geen enkel ontleend kunstwerk zou een verzameling mogen verlaten zonder een conditierapport door een gespecialiseerd restaurateur. Het betreft een document dat de staat van het werk beschrijft op het ogenblik van het vertrek. Als bij teruggave het werk beschadigd blijkt, is dit document voor de uitlener de enige manier om te bewijzen dat de schade opgelopen is tijdens het ontlenen. Dat geeft hem het recht om een schadevergoeding te eisen.

Wie heeft baat bij een conditierapport ?

De uitlener moet een conditierapport laten opstellen voor het geleende werk, maar de ontlener moet dit ook registreren bij aankomst van het werk in de tentoonstellingsruimte. Als er verschillen zijn tussen de twee staten van bevindingen moeten de uitlener en het transportbedrijf onmiddellijk worden gecontacteerd om te zien wat er gebeurd is en in welk stadium.

Wie doet de bevindingen ?

De grote instituten en musea hebben in de regel hun eigen restaurateurs.

Kleinere instellingen moeten externe restaurateurs raadplegen. Hun rol is om de geleende werken te controleren.

Bij grote tentoonstellingen met veel ontleende werken moeten ook grote musea vaak externe restaurateurs inschakelen.

Conditierapport voor aankoop …

Ook bij aankopen worden kunstwerken door een restaurateur gecontroleerd.

Het doel van de controle is vast te stellen in welke staat het werk zich bevindt, welke schade het eventueel al heeft opgelopen en wat nodig is om het in optimale omstandigheden te bewaren.

Een koper die zijn aankoop niet op voorhand laat inspecteren door een restaurateur kan met onvoorziene kosten worden geconfronteerd of ernstig financieel verlies lijden.

Het digitale conditierapport : snel en vertrouwelijk.

Lemmens Art Conservation heeft een digitaal conditierapport ontwikkeld. Het eindproduct is een PDF-document dat je kunt mailen of op een interne of externe harde schijf bewaren. Het digitale systeem vermijdt het gebruik van grote hoeveelheden papier en maakt het mogelijk op een snelle en gemakkelijke manier informatie uit te wisselen, met behoud van de volledige controle over het vertrouwelijkheidsaspect.

 

* Foto : Tentoonstelling “Uchronies. Collection de la Province de Hainaut”, BPS22, Charleroi, 2016.

Nieuwe materialen zijn een uitdaging voor een degelijke conservatie en restauratie.
Schilderijen

Met meer dan 25 jaar ervaring en honderden gerestaureerde schilderijen voor een hoogkwalitatieve kunstmarkt en belangrijke musea, vormt deze afdeling de kern van ons bedrijf.

Nieuwe schildertechnieken

De moderne en hedendaagse schilderkunst wordt gekenmerkt door zijn experimenteel karakter. Kunstenaars nemen afstand van de traditionele methodes en materialen, en gaan op zoek naar nieuwe methodes om schilderijen te maken. Picasso en zijn tijdsgenoten hebben voor hun doeken ruimschoots gebruik gemaakt van industriële verven, en deze trend kende een explosieve groei bij de naoorlogse abstracte schilders.

Nieuwe materialen

De ondergronden hebben een zelfde evolutie gekend. Er wordt op allerlei nieuwe materialen gewerkt, die de restaurateur telkens weer voor nieuwe en moeilijke uitdagingen plaatsen.

Nieuwe technieken voor conservatie en restauratie

In Lemmens Art Conservation worden we sinds jaren geconfronteerd met deze nieuwe uitdagingen. Ons team heeft oplossingen gevonden voor schijnbaar onoplosbare situaties en de grenzen van de restauratie- en conservatietechnieken verlegd. Maar de fundamentele restauratieprincipes van efficiëntie, stabiliteit en reversibiliteit van de gebruikte materialen en de uitgevoerde handelingen blijven nog steeds van kracht.

Nieuwe technieken voor papier

De productie van papier heeft in de loop der eeuwen veel veranderingen ondergaan, innovaties die telkens zowel een esthetisch als een economisch doel hadden. Dat heeft er echter voor gezorgd dat de kwaliteit van het materiaal achteruitging. Door die minder goede kwaliteit van de drager zijn moderne en hedendaagse kunstwerken in papier nu fragieler dan vroeger, los van de gebruikte techniek. Papier is een van de meest gebruikte dragers in de hedendaagse kunst en veel tentoonstellingen zijn uitsluitend aan deze discipline gewijd.

Het gespecialiseerde team van Lemmens Art Conservation gaat deze nieuwe uitdaging met volle overgave aan door de traditionele restauratietechniek samen te brengen met de nieuwe experimentele methodologie en op die manier aan de grafische kunstwereld doeltreffende oplossingen te bieden.

Restauratie van fotografie

De restauratie van fotografie als wetenschappelijke discipline is rond de jaren 80 ontstaan en beslaat een groot werkveld door de grote diversiteit aan materialen die in de fotografie gebruikt wordt.

Het team van Lemmens Art Conservation werkt samen met experten van de sector om specifiek advies te kunnen geven over de oorzaken van de degradatie en de moeilijkheden bij de conservatie en restauratie in deze bijzondere discipline.

De wellicht meest complexe afdeling : de restauratie van hedendaagse kunst.
Beelden

Behalve de traditionele materialen zoals steen, brons of hout, gebruikt de hedendaagse beeldhouwer allerlei andere materialen zoals plastic, glas, keramiek, was, textiel, papier en zelfs metaalverbindingen, organisch materiaal en vergankelijke media; kortom alle materialen die de mensheid kan gebruiken of gemaakt heeft.

Een onvoorspelbare discipline

Het is een onvoorspelbare discipline en de belangrijkste kwaliteit van de restaurateur van hedendaagse beelden is zijn capaciteit om te improviseren en te reageren op een inventieve en creatieve manier.

Een geschikte ruimte en een mobiele werkplaats

Voor de restauratie van beelden is het belangrijk om over een gepaste ruimte te beschikken. Lemmens Art Conservation kan grote en complexe restauraties aan dankzij ons speciale atelier voor de beeldhouwkunst.
Wij hebben ook een mobiele werkplaats voor interventies ter plaatse.

Een voortdurend gevecht tegen de elementen, vandalisme en vervuiling.
Buitenbeeldhouwkunst

Kunstwerken buiten bewaren betekent een voortdurend gevecht tegen de elementen, vandalisme en vervuiling.

Stand houden in weer en wind

Alleen bepaalde metalen, steen, keramiek en enkele kunststofpolymeren zijn bestand tegen een tentoonstelling buiten. Maar ook deze hebben een constante begeleiding en controle van gespecialiseerde restaurateurs nodig. De beschermlaag, in was of hars, moet minstens één keer per jaar vervangen worden. Het biologisch residu moet opgeruimd worden, sporen van vandalisme en graffiti verwijderd, mechanische defecten hersteld, bomen met overhangende takken gesnoeid.

Als dat niet regelmatig gebeurt, wordt de schade proportioneel veel groter en kan het kunstwerk snel verloren gaan.

Onderhoud van kunstwerken buiten

Sinds enkele jaren krijgt Lemmens Art Conservation en zijn mobiele eenheid steeds meer opdrachten voor het onderhoud van openluchtprojecten. We onderhouden zowel publieke als private beelden, muurschilderingen en andere kunstwerken, in België en in het buitenland.

Technologische veroudering blijft de belangrijkste bedreiging voor mediakunst.

Het conserveren en restaureren van mediakunst confronteert de restaurator van tijd tot tijd met nieuwe uitdagingen. De werken zijn analoog of digitaal, mechanisch of elektronisch. Dit kunnen machines, software of traditionele of niet-traditionele gemengde materialen zijn. Wanneer je deze werken activeert, genereren ze een dynamisch systeem dat zich met de tijd ontplooit en krijgen ze de omschrijving ‘tijdelijk’ (Time Based Media).

Veroudering en beschadiging van onderdelen vormen een bedreiging voor deze werken. Daarom moeten nieuwe documentatie- en conserveringsstrategieën op punt worden gesteld om zo te kunnen anticiperen op de technologische veranderingen, zonder dat de authenticiteit en integriteit van de werken in gevaar komt. Door de permanente evolutie van de nieuwe technologieën zijn bepaalde onderdelen van de werken al snel passé. Dit kan een probleem vormen en belemmeren dat de werken in de openbare of privésfeer worden geactiveerd.

De preventieve conservering is een essentiële pijler op dit terrein. Wij werken hard aan het opstellen van een zo volledig mogelijke documentatie aan de hand van beschrijvingen van de huidige staat en van hanterings- en conserveringsinstructies die we op lange termijn toevertrouwd krijgen. Dankzij zijn specifieke departement en een netwerk van experten gespecialiseerd in de mediakunsten, kan de Lemmens Art Conservation Studio oplossingen aanreiken en ondersteuning bieden bij de opslag, restauratie, emulatie en migratie van mediawerken.