Serveis

Cap obra d'art hauria de sortir d'una col·lecció sense un Informe d'estat de conservació.
Collection audit solutions
Cada col·lecció d'art necessita ocasionalment d'atenció. Tenim les respostes a les seves preocupacions.

Col·leccions Auditoria i Solucions li proposa consells amb un caràcter confidencial, d’anàlisi i solucions a mesura en els dominis de conservació preventiva i gestió de col·leccions.

Definim de manera global o particular els procediments i accions a posar en funcionament per a augmentar l’estabilitat temporal de tota obra o col·lecció.

Desenvolupem units una col·laboració que defineixi els objectius, les prioritats i garanties en el seguiment d’accions i la seva evolució.

Taller de Col·leccions

Proposem, igualment, un servei denominat “Taller de Col·leccions” que consisteix en l’organització estructurada d’accions successives : selecció, identificació, inventari, numeració, informe de l’estat, neteja superficial, documentació fotogràfica, embalatge i emmagatzematge.

Per qui?

El nostre equip pluridisciplinari de conservadors abasta totes les competències en els dominis de prevenció, tractament, protecció i valoració de col·leccions.

Treballem igualment amb altres professionals reconeguts i triats en les seves especialitats amb la finalitat de respondre a tota demanda l’objectiu final de la qual sigui el de preservar la perdurabilitat i la qualitat de les col·leccions.

Per a qui?

Els nostres serveis i dominis d’intervenció es dirigeixen a col·leccionistes i institucions, galeries, marxants i consellers artístics, artistes, arquitectes, transportistes i asseguradores. Els nostres serveis inclouen:

Com?

 • L’anàlisi de les condicions mediambientals per tal d’identificar els riscos majors i de prioritzar els factors de degradació resultats o potencials, així com les recomanacions i les solucions pràctiques.
  • Clima
  • Condicions biològiques
  • Localització dels riscos i condicions d’exposició
  • Dispositius de gestió
  • Optimització del emmagatzematge
 • L’anàlisi física de les obres, del seu estat, del seu mode de condicionament així com les accions necessàries per augmentar la perennitat de les obres d’art.
  • Constatació d’estat
  • Condicionament, embalatge i materials de conservació
  • Conservació i restauració
  • Marc
 • Concepció i gestió de l’arxivament i de la documentació: creació i establiment d’un inventari complet en una base de dades que convé i que dóna accessos de tot moment a les informacions relatives a cada obra d’art.
  • Definició de les informacions requerides i tries de la base de dades
  • Recapta i arxivament dels documents
  • Entrada de les dades digitals
  • Digitalització dels documents
  • Fotografia

Per a qualsevol sol·licitud, poseu-se en contacte amb  o 

Cap obra d'art hauria de sortir d'una col·lecció sense un Informe d'estat de conservació.
Informe d’estat de conservació

Lemmens Art Conservation ofereix un servei de qualitat en matèria d’Informe d’estat de conservació, fitxes, galeries i col·leccionistes privats des de fa més de 25 anys.

Què és un Informe d’estat de conservació ?

Cap obra d’art hauria de sortir d’una col·lecció sense un Informe d’estat de conservació realitzada per un conservador-restaurador especialitzat. Es tracta d’un document que informa de l’estat de conservació de l’obra en el moment de la seva sortida de la col·lecció. Si quan torna a la seva col·lecció, l’obra presenta canvis o danys, l’Informe d’estat de conservació és l’únic mitjà pel qual el prestador pot provar que els danys han estat provocats durant el préstec d’aquesta, donant-li el dret a realitzar les reclamacions corresponents.

Qui sol·licita un Informe d’estat de conservació ?

Si el prestador ha d’assegurar de registrar l’estat de conservació dels seus préstecs, el prestatari deu igualment assegurar-se de registrar l’estat de conservació en el moment de la recepció de les obres. En cas de divergències entre prestador i prestatari, l’entitat prestatària ha de posar-se en contacte immediatament amb el prestador i el responsable de la realització del document per saber quins son els danys i el nivell de deterioració.

Qui realitza l’Informe d’estat de conservació ?

Per regla general, les grans institucions i museus tenen els seus propis restauradors.

Les petites entitats han de contractar els serveis de restauradors externs, el rol dels quals serà controlar els préstecs de les obres.

Amb freqüència, els grans museus també tenen la necessitat de contractar restauradors externs suplementaris per a fer front a l’important volum de prestecs a causa d’un calendari d’instal·lacions molt tancat.

Abans de l’adquisició d’una obra …

La verificació de l’estat de conservació d’una obra també es realitza pel conservador-restaurador abans de l’adquisició d’aquesta.

La finalitat d’aquests controls és el de fer una estimació de l’estat de conservació, del nivell de deterioració i de les potencials necessitats per a la recepció i la preservació d’una obra d’art.

Evitar que un conservador-restaurador realitzi un examen de l’obra abans d’una possible adquisició, pot comportar despeses imprevistes i fins i tot pèrdues financeres.

L’Informe d’estat de conservació digital: ràpid i confidencial.

Lemmens Art Conservation ha desenvolupat un sistema d’Informe d’estat de conservació. El producte final és un document PDF llest per a ser enviat per correu electrònic o gravat en una memòria interna o externa perifèrica. El sistema digital evita el consum de grans quantitats de paper i permet l’intercanvi d’informació d’una forma molt més fàcil i ràpida, sempre sota el ple control de la delicada qüestió de la confidencialitat.

* Foto : Exposició «Uchronies. Collection de la Province de Hainaut», BPS22, Charleroi, 2016.

Els nous materials, un desafiament per a la conservació-restauració de qualitat.
Pintura

Amb més de 25 anys d’experiència i de centenars d’obres pictòriques restaurades dins del mercat de l’art d’alt nivell i dels museus de primera línia, el departament de pintura és el nucli de l’estudi.

Les noves formes de creació en la pintura

La pintura moderna i contemporània es caracteritza pel seu caràcter experimental. Els artistes s’han allunyat de les tècniques de creació establertes i dels «materials artístics» tradicionals per a explorar noves tècniques de creació. Picasso i els seus contemporanis van fer un ampli ús de pintures industrials en la creació de les seves obres, una tendència que va ser molt explotada pels artistes abstractes de la post-guerra.

Nous materials

Els suports han seguit el mateix camí amb la introducció d’un nombre incalculable de nous materials que presenten desafiaments de gran dificultat en la restauració en la majoria dels casos.

Noves tècniques

Lemmens Art Conservation s’ha enfrontat a aquests desafiaments durant molts anys. L’equip ha estat capaç de trobar solucions a casos aparentment impossibles trencant fronteres en les tècniques de conservació-restauració, sempre respectant els principis fonamentals per a garantir una restauració de qualitat : la llegibilitat, l’estabilitat i la reversibilitat de cadascun dels materials i dels tractaments..

Noves formes del paper

Al llarg dels segles la fabricació del paper ha conegut nombroses innovacions a fi de millorar l’aspecte estètic i fer més econòmica la seva producció. Aquests canvis han contribuït al descens de qualitat del material. Com a conseqüència, sovint, l’obra d’art moderna i contemporània en paper és més fràgil que antigament, a causa de la baixa qualitat del suport, al marge de la tècnica artística emprada.

El paper constitueix un dels suports més utilitzats en l’art contemporani i moltes exposicions són dedicades exclusivament a aquesta disciplina.

L’equip especialitzat del Lemmens ArtConservation afronta amb passió aquest nou desafiament, unint la tècnica tradicional de la restauració amb la nova metodologia experimental, amb la finalitat d’oferir solucions eficaces en el camp de l’obra gràfica.

Restauració de fotografia

Configurada com a disciplina científica entorn del 1980, la restauració de fotografia presenta un ampli camp d’acció amb una complexa varietat de materials que engloben la fotografia.

L’equip de Lemmens Art Conservation col·labora amb experts del sector per a oferir assessorament específic sobre les causes de degradació i les problemàtiques lligades a la conservació i restauració d’aquesta particular disciplina.

La disciplina, sens dubte, la més complexa en la conservació-restauració d’art contemporani.

Welcome to what is arguably the most complex discipline of contemporary conservation.
Escultura

A més dels materials tradicionals com la pedra, el bronze i la fusta, l’escultura contemporània comprèn materials plàstics, vidre, ceràmica, cera, tèxtil, paper, etc. Sense tenir en compte totes els diferents aliatges de metall, materials orgànics i mitjans efímers. De fet, tots els materials que l’home pot utilitzar o produir.

Una disciplina imprevisible

És una disciplina imprevisible i la qualitat més important d’un conservador-restaurador d’escultura contemporània, és la seva capacitat per a improvisar i respondre de manera enginyosa i creativa.

Un espai adaptat i una unitat mòbil

Una altra faceta important de la conservació-restauració d’escultura consisteix en la possibilitat de treballar en un espai adaptat. Lemmens Art Conservation és capaç d’escometre projectes de conservació-restauració de gran complexitat gràcies al seu estudi de restauració d’escultura construït especialment per a aquest efecte. L’estudi disposa igualment d’una unitat mòbil per a realitzar intervencions in situ.

Una batalla constant contra els elements, el vandalisme i la pol·lució.

La conservació d'obres d'art exteriors és una batalla constant contra els elements, el vandalisme i la pol·lució.
Escultura exterior

Resistir a una exposició a l’aire lliure

Només alguns metalls, la pedra, la ceràmica i alguns polímers plàstics poden resistir a un exposició a ple aire lliure. No obstant això, és necessari un seguiment regular per restauradors especialitzats. Les capes de protecció, com les ceres i les resines, han de ser reemplaçades almenys una vegada a l’any. Els residus biològics han de ser erradicats, les marques de vandalisme netejades, els danys mecànics reparats i els futurs perills limitats.

El manteniment de projectes exteriors

Des de fa alguns anys, Lemmens Art Conservationi la seva unitat mòbil s’ha fet càrrec del manteniment d’un número cada vegada més voluminós de projectes exteriors, tant d’escultures públiques i privades, de pintures murals i un altre tipus d’obres d’art, ja sigui a Bèlgica com a l’estranger.

El vector d'alteració més important és l'obsolescència tecnològica.

La conservació-restauració de les arts mediàtiques enfronta regularment el restaurador amb nous reptes. Les obres són analògiques o digitals, mecàniques o electròniques, de vegades intervenen objectes com màquines, programes informàtics però també materials mixtes, tradicionals o no. Aquestes obres generen durant la seva activació un sistema dinàmic que es desenvolupa al llarg del temps i es descriu com a temporal (Time Based Media)

L’obsolescència i el deteriorament dels components amenacen aquestes obres i cal adaptar noves estratègies de documentació i conservació per tal d’anticipar-se a les transformacions tecnològiques preservant-ne l’autenticitat i integritat. En efecte, l’evolució permanent de les noves tecnologies condemna ràpidament determinats components de les obres a una obsolescència que pot resultar problemàtica i privar de la possibilitat d’activació privada o pública.

La conservació preventiva és un pilar essencial en aquest camp i treballem per elaborar la documentació més exhaustiva a través d’informes d’estat i instruccions de manipulació i conservació de les obres que ens confien a llarg termini. Gràcies al seu departament dedicat i a una xarxa d’experts especialitzats en arts multimèdia, el Lemmens Art Conservation Studio pot oferir solucions i suport en l’emmagatzematge, restauració, emulació i migració d’obres multimèdia.