Dienstverlening

Service Condition Report
Een kunstwerk zou nooit aan een verzameling mogen worden ontleend zonder conditierapport.
Conditierapporten

Studio Nicolas Lemmens stelt al meer dan 25 jaar staten van bevindingen op voor grote musea, galerieën en privéverzamelingen.

Wat is een conditierapport ?

Geen enkel ontleend kunstwerk zou een verzameling mogen verlaten zonder een conditierapport door een gespecialiseerd restaurateur. Het betreft een document dat de staat van het werk beschrijft op het ogenblik van het vertrek. Als bij teruggave het werk beschadigd blijkt, is dit document voor de uitlener de enige manier om te bewijzen dat de schade opgelopen is tijdens het ontlenen. Dat geeft hem het recht om een schadevergoeding te eisen.

Wie heeft baat bij een conditierapport ?

De uitlener moet een conditierapport laten opstellen voor het geleende werk, maar de ontlener moet dit ook registreren bij aankomst van het werk in de tentoonstellingsruimte. Als er verschillen zijn tussen de twee staten van bevindingen moeten de uitlener en het transportbedrijf onmiddellijk worden gecontacteerd om te zien wat er gebeurd is en in welk stadium.

Wie doet de bevindingen ?

De grote instituten en musea hebben in de regel hun eigen restaurateurs.

Kleinere instellingen moeten externe restaurateurs raadplegen. Hun rol is om de geleende werken te controleren.

Bij grote tentoonstellingen met veel ontleende werken moeten ook grote musea vaak externe restaurateurs inschakelen.

Conditierapport voor aankoop …

Ook bij aankopen worden kunstwerken door een restaurateur gecontroleerd.

Het doel van de controle is vast te stellen in welke staat het werk zich bevindt, welke schade het eventueel al heeft opgelopen en wat nodig is om het in optimale omstandigheden te bewaren.

Een koper die zijn aankoop niet op voorhand laat inspecteren door een restaurateur kan met onvoorziene kosten worden geconfronteerd of ernstig financieel verlies lijden.

Het digitale conditierapport : snel en vertrouwelijk.

Studio Nicolas Lemmens heeft een digitaal conditierapport ontwikkeld. Het eindproduct is een PDF-document dat je kunt mailen of op een interne of externe harde schijf bewaren. Het digitale systeem vermijdt het gebruik van grote hoeveelheden papier en maakt het mogelijk op een snelle en gemakkelijke manier informatie uit te wisselen, met behoud van de volledige controle over het vertrouwelijkheidsaspect.

 

* Foto : Tentoonstelling “Uchronies. Collection de la Province de Hainaut”, BPS22, Charleroi, 2016.

Service Restauration Peinture
Nieuwe materialen zijn een uitdaging voor een degelijke conservatie en restauratie.
Schilderijen

Met meer dan 25 jaar ervaring en honderden gerestaureerde schilderijen voor een hoogkwalitatieve kunstmarkt en belangrijke musea, vormt deze afdeling de kern van ons bedrijf.

Nieuwe schildertechnieken

De moderne en hedendaagse schilderkunst wordt gekenmerkt door zijn experimenteel karakter. Kunstenaars nemen afstand van de traditionele methodes en materialen, en gaan op zoek naar nieuwe methodes om schilderijen te maken. Picasso en zijn tijdsgenoten hebben voor hun doeken ruimschoots gebruik gemaakt van industriële verven, en deze trend kende een explosieve groei bij de naoorlogse abstracte schilders.

Nieuwe materialen

De ondergronden hebben een zelfde evolutie gekend. Er wordt op allerlei nieuwe materialen gewerkt, die de restaurateur telkens weer voor nieuwe en moeilijke uitdagingen plaatsen.

Nieuwe technieken voor conservatie en restauratie

In Studio Nicolas Lemmens worden we sinds jaren geconfronteerd met deze nieuwe uitdagingen. Ons team heeft oplossingen gevonden voor schijnbaar onoplosbare situaties en de grenzen van de restauratie- en conservatietechnieken verlegd. Maar de fundamentele restauratieprincipes van efficiëntie, stabiliteit en reversibiliteit van de gebruikte materialen en de uitgevoerde handelingen blijven nog steeds van kracht.

Service Restauration Sculptures
De wellicht meest complexe afdeling : de restauratie van hedendaagse kunst.
Beelden

Behalve de traditionele materialen zoals steen, brons of hout, gebruikt de hedendaagse beeldhouwer allerlei andere materialen zoals plastic, glas, keramiek, was, textiel, papier en zelfs metaalverbindingen, organisch materiaal en vergankelijke media; kortom alle materialen die de mensheid kan gebruiken of gemaakt heeft.

Een onvoorspelbare discipline

Het is een onvoorspelbare discipline en de belangrijkste kwaliteit van de restaurateur van hedendaagse beelden is zijn capaciteit om te improviseren en te reageren op een inventieve en creatieve manier.

Een geschikte ruimte en een mobiele werkplaats

Voor de restauratie van beelden is het belangrijk om over een gepaste ruimte te beschikken. Studio Nicolas Lemmens kan grote en complexe restauraties aan dankzij ons speciale atelier voor de beeldhouwkunst.
Wij hebben ook een mobiele werkplaats voor interventies ter plaatse.

Service Restauration Sculptures Extérieures
Een voortdurend gevecht tegen de elementen, vandalisme en vervuiling.
Buitenbeeldhouwkunst

Kunstwerken buiten bewaren betekent een voortdurend gevecht tegen de elementen, vandalisme en vervuiling.

Stand houden in weer en wind

Alleen bepaalde metalen, steen, keramiek en enkele kunststofpolymeren zijn bestand tegen een tentoonstelling buiten. Maar ook deze hebben een constante begeleiding en controle van gespecialiseerde restaurateurs nodig. De beschermlaag, in was of hars, moet minstens één keer per jaar vervangen worden. Het biologisch residu moet opgeruimd worden, sporen van vandalisme en graffiti verwijderd, mechanische defecten hersteld, bomen met overhangende takken gesnoeid.

Als dat niet regelmatig gebeurt, wordt de schade proportioneel veel groter en kan het kunstwerk snel verloren gaan.

Onderhoud van kunstwerken buiten

Sinds enkele jaren krijgt Studio Nicolas Lemmens en zijn mobiele eenheid steeds meer opdrachten voor het onderhoud van openluchtprojecten. We onderhouden zowel publieke als private beelden, muurschilderingen en andere kunstwerken, in België en in het buitenland.

Service Restauration Arts Médiatiques
Technologische veroudering blijft de belangrijkste bedreiging voor mediakunst.
Mediakunst

De conservatie en restauratie van mediakunst (film-, digitale en holografische kunst) stelt de restaurateur geregeld voor nieuwe uitdagingen.

Technologische veroudering

De grote verscheidenheid van gebruikte materialen leidt tot verschillende fysische en chemische verouderingsprocessen.

De belangrijkste bedreiging voor de conservatie van mediakunst blijft echter de technologische veroudering. Door de voortdurende evolutie van nieuwe technologieën geraken sommige bestanddelen immers al snel achterhaald en dat kan een reëel probleem veroorzaken.

Preventieve maatregelen

Preventieve conservatie speelt hier een belangrijke rol !
Een gedetailleerde documentatie, het geregeld opmaken van conditierapporten en van instructies voor het gebruik en de conservatie op lange termijn kunnen dat verouderingsproces vertragen.

Dankzij een netwerk van experts op het gebied van mediakunst kan Studio Nicolas Lemmens op een gepaste wijze op deze uitdagingen inspelen.

Service Restauration Textiles
Textielkunst als nieuwe discipline voor conservatie.
Textiel

Textielwerken doen hun intrede in een nieuwe afdeling van de Nicolas Lemmens-Studio. Een hele reeks van services is gewijd aan textielkunst om dat kwetsbare erfgoed in al zijn vormen te bewaren: kostuums, accessoires, etnografisch textiel en hedendaagse textielwerken.

Geschiedenis om te bewaren

Textielkunst houdt een groot aantal technieken en materialen in, met evenveel uitdagingen op het vlak van behoud en tentoonstelling. Bij de conservatie ligt het accent op minimalistische ingrepen, om de sporen te behouden die deel uitmaken van de geschiedenis van het textielwerk. Goede opslagomstandigheden en grondig ontstoffen zijn essentiële elementen voor een optimale conservatie van complexe objecten als deze, die gevoelig zijn voor externe elementen (licht, insecten, …).

Specifieke technieken

De studio biedt diensten aan voor het beheer en de conservatie van textielwerken ter ondersteuning van valorisatieprojecten.
De preventieve conservatie van textiel is gebaseerd op een basisprincipe om een optimale schrijn aan te bieden voor deze kwetsbare werken. De optimale verpakking en presentatie van het textiel (plat, op paspoppen) worden zorgvuldig onderzocht door het studiopersoneel.